AKTIVER BRUKER

Legg inn aktiveringskoden fra tilsendt faktura